Inauguratie 3 februari 2015

NEPAL is een mooi land. Het heeft een slechte infra structuur en de bevolking is veelal armoedig gehuisvest. De allerarmsten zijn echt heel arm. Officiële cijfers vertellen dat in 2011 ruim 25% van de bevolking onder de armoedegrens leefde. Er is een hoge werkeloosheid en er zijn beperkte sociale voorzieningen. Er is een leerplicht met een duur van 10 jaar. Schoolbussen maken uitvoering van die plicht mogelijk. Er zijn 6 universiteiten waarvan de belangrijkste nabij Kathmandu ligt.

De economie van NEPAL heeft een bescheiden omvang. In 2014 bedroeg het BNP per inwoner $1.300. Ter vergelijkging: in Nederland was dat een bedrag van $43.000 per inwoner, dus 33maal zoveel. 

HETAUDA is een grote plaats met ongeveer 100.000 inwoners. Qua grootte staat ze op de 12de plaats. In HETAUDA is in 2008 de stichting GJSSM opgericht. Ze heeft dan al een netwerk van vrijwilligers om aan wees- en straatkinderen onderdak en verzorging te bieden. Door geldgebrek, mede veroorzaakt door het niet nakomen van toezeggingen, komt de bouw van het weeshuis niet tot stand. NIBEKI komt door toeval met GJSSM in contact en besluit de realisatie van het project over nemen. Begin 2015 is het huis klaar. 3 februari 2015 is de inauguratie waar Piet en Thea van Beek bij aanwezig zijn. Het weeshuis Bal-Griha geeft aan 29 kinderen, jongens en meisjes, jong en ouder maar tot maximaal 18 jaar onderdak en verzorging.    

In 2019 wordt het wees- en opvanghuis in Nepal financieel gesteund bij de realisatie van een uitbreiding van het huis.  2 redenen maken deze uitbreiding nodig. Het aantal opgenomen kinderen is toegenomen en de gemiddelde leeftijd ligt hoger wat ruimte vergt om aan de privacy behoeften van oudere kinderen te kunnen voldoen.