Beleidsplan van de Stichting NIBEKI

De toelichting op het beleidsplan van de stichting NIBEKI bestaat uit de volgende onderdelen.

ACTIVITEITEN van NIBEKI

  • De stichting stelt uitsluitend middelen beschikbaar aan organisaties die actief zijn voor mensen die geen of nauwelijks onderwijs genieten en voor mensen die onder omstandigheden leven waarbij ze niet of nauwelijks kunnen voorzien in de basisbehoeften van huisvesting, voeding en onderwijs.
  • In de periode 2006/2017 zijn een aantal grote projecten tot stand gekomen in Ecuador, Brazilië, Nepal en Nederland die als kenmerk hadden het faciliteren van onderwijs, van opvang en huisvesting voor ongewenste kinderen en wezen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, van gehandicapten en ook van het door een aanzienlijke schenking mede mogelijk maken van de bouw van een Scouting onderkomen.  In de jaren 2018/2020 zijn een aantal kleine projecten gefinancierd. Ook zijn er ondersteuningen gedaan aan organisaties die NIBEKI in het verleden heeft gefinancierd bij de bouw van huisvesting.  

 

VERWERVING van het NIBEKI VERMOGEN

  • Het vermogen van de stichting is ingebracht door 2 donoren. 
  • De schenkingen werden in de eerste jaren van het bestaan van de stichting ntvangen. Elk van de beide donoren nam 50% van het totaal voor zijn rekening.  In latere jaren zijn kleine schenkingen ontvangen. 

BEHEER van het NIBEKI VERMOGEN 

  • Het vermogen wordt heheerd door het bestuur van de Stichting in samenwerkling met de Rabobank.  Voor zover het vermogen wordt belegd in aandelen en obligaties, gebeurt dit op basis van een behoudend profiel. 

BESTEDING van het NIBEKI VERMOGEN 

  • In de eerste jaren van het bestaan van NIBEKI is vanuit het principe gewerkt dat het vermogen in tact zou moeten blijven en slechts de opbrengsten uit vermogen zouden worden besteed.  Steeds betere bekendheid met de grote behoeften aan hulp in met name Ecuador en Brazilië veranderde dit principiële standpunt. Het bestuur besloot het vermogen ook aan te wenden voor grotere projecten. Doordat de beschikbare middelen in hoge mate zijn gebruikt voor deze projecten is met ingang van 2018 nog uitsluitend geld beschikbaar  voor kleinschalige projeten.