Doelstelling en bestuur

Enige gegevens van de stichting NIBEKI

                        De stichting is opgericht op 20 oktober 2003

                                                  door

                               Petrus Hermanus Maria van Beek

                        postuum mede namens Johannes Nieuwint 

                De stichting heeft haar zetel in de gemeente Abcoude

                

Voorzitter van het bestuur  

   Peter Harte

                                                      

 

 

                                   

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel door met geldelijke bijdragen of anderzins kerkelijke en charitatieve instellingen in staat te stellen om de door hen beoogde doelstellingen - de behoeftigheid en/of onderlinge verbondenheid van natuurlijke personen in reeds bestaande of nog te vormen gemeenschappen te bevorderen en/of te verwezelijken.

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 leden. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. 

BESTUURSSAMENSTELLING EN NAMEN VAN DE BESTUURDERS

Er zijn thans 3 bestuursleden:   

  • Peter Harte , voorzitter 
  • Peter Nieuwint, penningmeester 
  • Rik van Beek, secretaris 

BELONING en KOSTENVERGOEDINGEN

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Tot heden zijn door bestuursleden gemaakte kosten aan hen vergoed, doch zijn gelijke bedragen door bestuursleden aan de stichting vergoed. Dat wil zeggen dat er geen kosten ten laste van de stichting zijn gekomen.

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht heeft plaats gevonden op 29 oktober 2003. Het dossiernummer is: 30191487 

RSIN

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer dan wel RSIN is : 8134.94.151